Κλιμακωσιμότητα(scalability) και διαλειτουργικότητα(interoperability) στο δίκτυο του Cardano.

Σε προηγούμενα άρθρα έκανα αναφορά στο συνεχώς εξελισσόμενο δίκτυο του Cardano και στην συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της απόδοσης του.…

Continue ReadingΚλιμακωσιμότητα(scalability) και διαλειτουργικότητα(interoperability) στο δίκτυο του Cardano.