Συμμετοχή στο Ελληνικό Dao προϋποθέτει την αγορά NFT, τα ADA των πωλήσεων των οποίων θα συγκεντρωθούν στο κοινό ταμείο και θα διαχειρίζονται από:

και στη συνέχεια

  • το 75% των κατόχων των αρχικών NFT ή κλάσμα αυτών, ποσοστό το οποίο μπορεί να αλλάξει αν το αποφασίσουν.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι κάτοχοι των NFT θα μπορούν να καταθέτουν ιδέες και να ψηφίζουν για αυτές.

Στην πορεία, οι κάτοχοι των NFT θα μπορούν να «σπάσουν» το NFT τους σε 10 επιμέρους NFT, που θα έχει το καθένα το 1/10 των αρχικών δικαιωμάτων και δύναμη ψήφου. Με αυτόν τον τρόπο ο αρχικός πυρήνας της κοινότητας έχει κίνητρο να προσφέρει έργο μέσα στο DAO για να αυξήσει την συνολική αξία του και να πουλήσει κομμάτια του NFT σε υψηλότερη αναλογικά τιμή απ την αρχική και ιδανικά να το πουλήσει σε μέλος που θεωρεί ότι και αυτό θα προσφέρει.

Μετά το πέρας της έρευνας ενδιαφέροντας, η ομάδα θα είναι σε θέση να παρουσιάσει πιο λεπτομερώς τα πρώτα τεχνικά βήματα σε μια πρώτη έκδοση του whitepaper, με συγκεκριμένους αριθμούς και ποσά

*η παρούσα φόρμα είναι διερευνητική και η συμπλήρωσή της δεν αποτελεί εγγύηση συμμετοχής.